Inkassoprosessen

Satser inkassosalær

Grunnlag for beregning av inkassosalær

 

KRAV TIL OG MED LETT SATS TUNG SATS
2 500 350 700
10 000 700 1 400
50 000 1 400 2 800
250 000 2 800 5 600
over 250 000 5 600 11 200
 

Det gjøres oppmerksom på avvikende salærsatser for krav med forfall før 01.01.10.

Utenfor forbrukerforhold er satsene tillagt 50%.

For ikke momspliktige fordringshavere kommer 25% mva i tillegg.

Tung sats inntreffer 42 dager etter inkassopågang.

Forsinkelsesrente vil bli beregnet av det forfalte beløp (inkludert saksomkostninger/salærer) Inntil full betaling er foretatt. Forsinkelsesrenten er for tiden 8% p.a.