Inkassosalærer jfr. Inkassoloven

Inkassosalær blir fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og denne tabellen har vært uendret og gyldig siden 2021
Dersom det er vanskelig å se tabellen her; les mer her

 

Når oppdragsgiver er momspliktig

Dersom oppdragsgiver har momsfritak, blir salær ilagt moms

Makssatser som kan ilegges privatpersoner

 

Krav til og med Lett salær Tungt salær, etter dag 43 Krav til og med Lett salær Tungt salær, etter dag 43
500 175 350 500 218,75 437,50
1000 245 490 1000 306,25 612,50
2500 280 560 2500 350 700
10000 560 1120 10000 700 1400
50000 1120 2240 50000 1400 2800
250000 2520 5040 250000 3150 6300
over 250000 5040 10080 over 250000 6300 12600
 

 

Makssatser som kan ilegges næringsdrivende

Krav til og med Lett salær Tungt salær, etter dag 43 Krav til og med Lett salær Tungt salær, etter dag 43
500 262,5 525 500 328,12 656,25
1000 367,5 735 1000 459,37 918,75
2500 420 840 2500 525 1050
10000 840 1680 10000 1050 2100
50000 1680 3360 50000 2100 4200
250000 3780 7560 250000 4725 9450
over 250000 7560 15120 over 250000 9450 18900

 

Se informasjon om forsinkelsesrente og andre gebyrer under FAQ siden «Salær og gebyrsatser»