Jeg skal betale fra utlandet

Skal du betale fra utlandet, kan du benytte følgende betalingsinformasjon:

Konto 1638 03 56353 med KID xxxx.

Swift/bic: DNBANOKK

IBAN: NO77 1638 03 56353