Jeg hjelper andre. Hvordan går vi frem?

For at vi skal kunne diskutere en sak med noen andre enn den saken gjelder, trenger vi en fullmakt fra den som skylder penger.

En fullmakt må inneholde følgende:

  1. Skyldners fulle navn, fødselsdato og underskrift.
  2. Hvem som skal få opplysningene
  3. Hvilke saker fullmakten gjelder. Hvis det er flere saker ber vi om saksnummer.
  4. Fullmaktens varighet
  5. Om fullmakten gjelder kun innsyn i saken, eller om det kan inngås avtaler på skyldners vegne.

En fullmakt gis enklest ved å sende oss en melding på Min side. Du kan også sende oss disse opplysningene på e-post til norge@sergel.com eller ringe oss.