Betalingsanmerkninger

Hva skjer om saken blir blir sendt til Namsmannen?

Dersom du ikke betaler pengene du skylder, kan det ende med at saken din blir sendt til namsmannen eller forliksrådet. Dette kalles rettslig inndrivelse.

Namsmannen kan trekke deg i lønn/ytelser eller ta pant i eiendelene dine. Størrelsen av lønn-/ytelsestrekket bestemmes av Namsmannen.

Er du uenig i trekkets størrelse, vil namsmannen i din kommune være riktig klageinstans.

Les mer om hva som skjer hos namsmannen her: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/