Hva skjer om saken blir blir sendt til Namsmann?

Når et krav skal betales, og det ikke betales frivillig, kan oppdragsgiver/inkassoselskapet be Namsmann om å tvangsinndrive kravet jfr Tvangsinndrivelseloven. 

Når kravet sendes til  Namsmann betyr det at vi spør om kravet kan blir innbetalt i form at trekk i lønn eller trygd. Namsmann kan også nedlegge pant i eiendom eller løsøre (kjøretøy) slik at oppdragsgiver kan få sikkerhet for det kravet som ikke er blitt betalt. Dersom oppdragsgiver får pant i eiendom eller løsøre (kjøretøy) kan oppdragsgiver vurdere å be Namsmann tvangselge dette på et senere tidspunkt for å få dekket manglende innbetaling av avtalt beløp.

Det er viktig for den som skylder penger å opprette kontakt med Sergel så raskt en sak er gått til inkasso for å kunne vurdere andre løsninger fremfor tvangsinndrivelse hvis pengene ikke strekker til.

Den enkleste måten å gjøre det på er å logge inn på Min Side med BankID

Les mer om hva som skjer hos namsmannen her: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/