Hva skjer i forliksrådet?

Megling ved tvist

Er det uenighet mellom partene i en kjøpsavtale, og partene ikke klarer å komme til enighet gjennom vanlig utenrettslig samtale, kan saken klages inn til forliksråd for megling/forhandling i saken. Klarer ikke partene å bli enige i forliksrådet kan partene be om at forliksrådet avgjør tvisten i en dom.

Avbryte foreldelse av kravet

Et krav foreldes tre år etter forfall på faktura, og før det er gått tre år må kravet sendes forliksrådet for å få avsagt en dom for å bryte foreldelsen. En dom i forliksrådet gir kravet 10 års fornyet foreldelse.
Foreldelsen kan også avbrytes ved egen erkjennelse av kravet, en innbetaling eller ved å signere et gjeldsbrev – noe som kan gjøres helt kostnadsfritt for den som skylder penger.

Les mer om hva som skjer i forliksrådet her: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/