Hva er betalingsanmerkninger?

En betalingsanmerkning er en opplysning om at en person eller et foretak ikke har betalt sine regninger/fakturaer i tide.  Kredittopplysningene samles i register som benyttes av banker og andre som gir kreditt før de inngår avtaler om lån, tjenester, eller fakturering av kjøp.  Betalingsanmerkninger rapporteres i hovedsak fra private inkassobyråer, namsmenn NAV, Skatteetaten og Statens innkrevingssentral.

Privatpersoner: En betalingsanmerkning kan registreres tidligst 30 dager etter at rettslig skritt er påbegynt.  Med rettslig skritt menes uttak av forliksklage, eller utleggsbegjæring.
Dersom du har inngått nedbetalingsavtale med inkassoselskapet, og denne avtalen ikke overholdes, kan saken rapporteres som betalingsanmerkning.

Foretak: En betalingsanmerkning kan oversendes 30 dager etter at betalingsoppfordring blir sendt fra inkassoselskapet.

En sak kan ikke oversendes for registrering dersom kravet er omtvistet. Dette gjelder både på privatpersoner og foretak.