Inkassoprosessen

Formkrav til inkassovarsel jfr. Inkassoloven§ 9

Formkravene til inkassovarsel:

  • Overskriften skal være klar og utvetydig og skal ikke kunne misforstås av den som mottar varselet. Ordet Inkassovarsel kan ikke kombineres med ordet purring
  • Det skal ikke være tvil om at det varsles om at kravet vil bli sendt til inkasso
  • Tekst i Inkassovarselet skal lyde «Kravet vil bli oversendt til inkasso, og det kan påløpe omkostninger»

Det skal i hovedsak stå: Ved unnlatt betaling innen fristen i dette varsel, vil saken oversendes til inkasso, og omkostninger kan påløpe. Bytter man om på disse to ordene VIL og KAN, så er det nok til at man taper retten til å kreve salær, også purregebyr

  • For å kreve purregebyr må det ha gått minst 14 dager fra fakturaforfall og inkassovarselet må ha en betalingsfrist på minst 14 dager
  • Hovedstol skal ikke inneholde purregebyr
  • Varselet må være betryggende avsendt i henhold til gjeldende regelverk
  • Før krav oversendes til inkasso må Inkassovarsel være forfalt og ikke eldre enn 6 måneder