Formkrav til inkassovarsel jfr. Inkassoloven§ 9

Formkravene til inkassovarsel:

  • Overskriften skal være klar og utvetydig og skal ikke kunne misforstås av den som mottar varselet. Ordet Inkassovarsel kan ikke kombineres med ordet purring
  • Det skal ikke være tvil om at det varsles om at kravet vil bli sendt til inkasso
  • Tekst i Inkassovarselet skal lyde «Kravet vil bli oversendt til inkasso, og det kan påløpe omkostninger»
  • For å kreve purregebyr må det ha gått minst 14 dager fra fakturaforfall og inkassovarselet må ha en betalingsfrist på minst 14 dager
  • Hovedstol skal ikke inneholde purregebyr
  • Varselet må være betryggende avsendt i henhold til gjeldende regelverk
  • Før krav oversendes til inkasso må Inkassovarsel være forfalt og ikke eldre enn 6 måneder