Ruglete økonomi, kunstig intelligens, verdens beste service og effektivisering av inkassobransjen – årets Sergel-seminar ga både faglige og fysiske overraskelser.

Vi aner noen mørke skyer på finanshimmelen, men oppturen i norsk økonomi er sunn og stabil i de bærende bransjene og er ventet å fortsette uten tegn på overoppheting, forklarte Jeanette Strøm Fjære, makroanalytiker i DNB Markets, til lydhøre deltakere ved Sergels årlige kundeseminar.

– Donald Trumps trusler om ytterligere tollrestriksjoner kan føre til noe nedgang i norsk eksport, men generelt er olje- og bedriftsinvesteringene stigende og det gir økt sysselsettingen og god lønnsvekst.

Stor økning i forbrukslån, har igjen har ført til økning i antallet av inkassosaker.

– Bransjen vår opplever størst vekst i antall purresaker, og det betyr at vi lykkes i å finne løsninger sammen med skyldner før saken går til inkasso. Det skal være enkelt å være både kunde og skyldner hos oss, og derfor beholder vi fokuset på god kundeservice og utviklingen av digitale tjenester. Både kompetente rådgivere og rask betaling, for eksempel via Vipps, gir høy løsningsgrad, sa Sven O. Ingebretsen, adm. dir., Sergel.

Emosjonell kundeservice
Verdens beste kundeservice var også fokuset i innlegget til fyrverkeriet Bård Brænde. Han understreket verdien av personlig og engasjert oppfølging.

– Virksomheter oppnår i stor grad økt effektivitet ved hjelp av nye og bedre digitale løsninger, men ingenting slår den menneskelige dialogen i oppfølgingen av kunder, understreket Brænde.

– De som klarer å engasjere seg i kundens utfordringer, samtidig som bedriftens verdier ivaretas, blir uslåelige opp mot en digitalisert og upersonlig kundeservice. Vi må ivareta den viktige menneskelige dialogen som en motpol til teknologien.

Robottrussel
Og nettopp utviklingen innen teknologi og digitalisering ga frysninger på ryggen under kundeseminaret. Jan Sollied Storehaug nølte ikke med å kalle kunstig intelligens for vår tids største trussel. For hva skjer om vi mister kontrollen over den kunstige intelligensen?

– Hvis vi kan styre den kunstige intelligensen i vår retning vil vi oppleve en ekstrem velstandsutvikling, men mister vi kontrollen kan den i verste fall føre til menneskets undergang, sa Sollied Storehaug.

– Den digitale informasjonen dobles hver 12. time, og derfor er det helt nødvendig at norske bedrifter sikrer og strukturerer egne data. Uten kontroll kan kunstig intelligens utkonkurrere den menneskelige hjerne. Dette er ikke noe som skjer i fremtiden, denne trusselen er tilstede akkurat her og nå. Ta den på alvor!