Hvor i innfordringsprosessen du ønsker å selge dine fordringer bestemmer du.  Sergel kan kjøpe fordringen allerede ved forfall på første faktura.

De fleste kundereskontroer inneholder en eller annen form for avskrevne kundefordringer. I de fleste tilfeller kan disse fordringene ha en verdi.

Sergel hjelper deg å vurdere fordringene, og kan tilby en kjøpesum tilsvarende en prosentsats av kapitalverdien mot at vi overtar fordringen.  Verdien settes utifra resultatet av de analyser vi gjør på porteføljen.

Sergel kjøper ikke enkeltkrav.