Hans Martin Tappeluf presenterer seg som selger, men passer liksom ikke helt inn i det tradisjonelle selgerimaget. Strateg? Økonom? Rådgiver?
– Det er viktig å selge inn løsninger med grundig innsikt og full forståelse for kundens utfordringer, mener Hans Martin. 

Hva er en god selger? Vi skulle gjerne hatt oppskriften, men det spørs om vi hadde delt den med dere. I stedet byr vi på Hans Martin Tappeluf, mannen som blant annet har hentet inn storaktører som Elkjøp og Komplett til Sergel. Hva er hemmeligheten bak Hans Martins resultater? Er han født med et spesielt gen som trigger salg? Eller er det uendelig mange timer på fotballbanen som gir ham en vinnerstrategi som han tar med seg i arbeidslivet? 

Økonomisk kreativ
– Ingen av oss opererer i en hundre prosent perfekt hverdag, og det er nettopp det som åpner for strategiske valg av nye tjenesteleverandører. Det mest tilfredsstillende med jobben min er nettopp å avdekke muligheter ved innfordringsprosesser, for deretter å skreddersy løsninger som påvirker bunnlinja, sier Hans Martin. – Men det krever tålmodighet, grundige analyser og økonomisk kreativitet. 

Hans Martins salgsprosesser strekker seg ofte over 1-2 år, og et solid tillitsfundament må etableres for at partene skal komme frem til bedre løsninger.
– Uten et godt samarbeidsklima blir prosessene nærmest umulige. Derfor er det viktig for meg at kundene er trygge på hvem jeg er og kompetansen min.

 Komplisert bransje
I juni 2014 skiftet økonom og eiendomsmegler Tappeluf bransje, og måtte dykke dypt i ukjent farvann.  

– Den første tiden i Sergel var utfordrende. Kreditthåndtering og inkasso er komplisert og krever mye innsikt og kunnskap. Jobben min er å tenke utenfor boksen, men da må jeg ha et solid grunnlag og forståelse for mulige modeller i egen og andres bransjer. Selvfølgelig forventer finansdirektører som er presset på tid at jeg har full innsikt i bedriftens behov for effektive innfordringsløsninger, forklarer Hans Martin.

 Ingen kunde er lik
Etter seks år i bransjen navigerer Tappeluf fremdeles i ukjent farvann, men med stødig hånd styrer han salgsskutene trygt i havn. 

– Ingen kunder er like, for eksempel har energibransjen andre krav til løsninger enn aktører innen netthandel. Vi har et fantastisk utviklingsteam i Sergel som jobber med å håndtere kundenes problemer før de oppstår.
Det er min oppgave å avdekke hvordan vi kan forbedre prosesser, og da er det vesentlig for tillitsforholdet at vi har et team som er løsningsorienterte og tilpasningsdyktige.

 På banen
Når Hans Martin ikke jobber med kompliserte økonomiske modeller er han stort sett på fotballbanen. Ikke som spiller lenger, men som storsupporter av sønnen Cornelius og laget hans. Datteren Linnea (23) tar for øyeblikket en bachelor i markedsføring i Oslo, og begge barna har fått, og får, mye av Hans Martins tid og tanker.  

– Teamarbeid er avgjørende for gode resultater både på banen, i næringslivet og for personlig utvikling. Vi er en stabil, tilpasningsdyktig og fokusert gjeng i Sergel som har stor glede av å jobbe med profesjonelle og utfordrende kunder. Tillit og godt samarbeidsklima er bærende når vi har lange salgsprosesser, og da må vi tørre å være personlige og vise hvem vi er.