En liten nedgang i antall mottatte inkassosaker

Tall fra Finanstilsynets viser at innrapporterte inkassosaker første halvår 2020 sett opp mot respektiv periode i 2018 og 2019 viser en liten nedgang.

Beløp til inkasso øker fra første halvår 2019

Opprinnelig hovedkrav øker ikke like mye som total fordringsmasse, noe som betyr at det er store rentebeløp inkludert i fordringsmassen. Dette kan tyde på at en del av økningen stammer fra kreditter knyttet til lån og/eller kredittkort som normalt har høyere rentesatser enn vanlige fakturakrav.

I tallene ligger en betydelig andel saker som avsluttes uten å bli behandlet som en reell inkassosak, altså at det faktisk sendes en betalingsoppfordring.

Tall fra Finanstilsynet viser at nesten 1/3 av alle saker blir avsluttet på det som kan kalles før-inkasso stadiet, det vil si at det aldri blir sendt en betalingsoppfordring.

Sergel registrerer nedgang i antall nye saker

Bransjen selv melder om nedgang i antall saker i første halvår, og det korrespondere bra med tall fra Finanstilsynet.

Sergel behandler snaut 10% av alle registrerte inkassosaker i Norge, med en kundeliste som omfatter store selskaper med kunder over hele landet.

Sergels administrerende direktør, Sven Ingebretsen, uttalte seg om saken til Sandefjord Blad 19. august 2020.

En ny rapport produsert av Sergel i september 2020 viser en ikke ubetydelig nedgang i antall saker registrert i andre kvartal 2020.

Purregebyr og inkassosalær halveres

Med virkning fra 1.oktober 2020 settes satsene på purregebyr og inkassosalær ned med inntil 50%.

Justis- og beredskapsdepartementet kunngjorde endringen i en pressemelding 19.juni 2020. Endringene kommer etter en rask høringsrunde på grunn av koronasituasjonen.

Vi i Sergel vil følge nøye med i tiden fremover for å se hvordan dette påvirker sluttkundens evne og vilje til å betale sine forfalte regninger. Svaret på dette vil vi ikke ha før tidligst første kvartal 2021.

Les hele pressemeldingen her

Informasjon om nye satser ligger her