WE CARE – FOR UTDANNELSE   

 

Utdannelse er investering for fremtiden, men dessverre er det altfor mange som ikke får nødvendig skolegang. Victoria Tønseth Pedersen, senior kundebehandler i Sergel, står bak organisasjonen Destination Orphanage, som i høst åpnet en helt ny skole for barn i Myanmar. Og Sergel var med på spleiselaget.

Skolen i Khar Shi har plass til 200 elever fra 1.-4. klasse, og Destination Orphanage har finansiert byggingen sammen med BSB(https://buildaschoolinburma.org/), blant annet med midler fra oss. I tillegg til skolebyggingen har Victoria opprettet et samarbeid med Meikswe Myanmar(https://www.facebook.com/Meikswe-Myanmar-1542310259384070/). Den lokale organisasjonen har lang og god erfaring med prosjekter som skal forbedre levevilkårene for utsatte i Myanmar.

Etter ønske fra Meikswe Myanmar har Destination Orphanage fått hjelp av en dansk pedagog, som på frivillig basis reiser til Khar Shi i september i år for å bistå med kunnskap om barn og unges mentale helse, og hvordan avdekke og håndtere vold og seksuelt misbruk. Meikswe Myanmar er opptatt av å hente erfaring fra andre, og på sikt håper de også å kunne få hjelp av norske lærere til videreutvikling av lærere og skolesystemet.

Destination Orphanage ønsker også å samle inn utgåtte engelskbøker fra norsk skoler, som kan brukes i undervisningen i Myanmar.

Victoria Tønseth Pedersen er et forbilde for oss kolleger, og et veldig godt eksempel på å leve ut vårt motto, også utenfor jobb: We care – og da støtter vi selvfølgelig Destination Orphanage.

Les mer om Destination Orphanage her