Færre konkurser, færre inkassosaker og lavere forbruksgjeld i Norge

 

Kriseåret 2020 viste seg å gi færre konkurser enn på mange år. Dette til tross for et år preget av sjokk og uforutsigbarhet for næringslivet. Samtidig ser Sergel en solid nedgang i nye inkassosaker, i tillegg har nordmenn redusert forbruksgjelden sin. Er det for godt til å være sant? Eller bare stille før stormen? Vi gir deg en oppsummering av året som har gått.

Adm. dir. i Sergel Norge, Sven Ingebretsen oppsummerer

16 % nedgang i konkurser i 2020

Statistikkene fra Creditsafe viser hele 16 prosent nedgang i konkurser for aksjeselskap i Norge i året som har gått. I samtlige pandemi-måneder (mars-des) er det registrert reduksjon i konkurser i Norge.
– Myndighetenes økonomiske støtte, samt utsettelse av betaling av skatter og avgifter er nok faktorer som påvirker tallene, sier Sven Ingebretsen, Administrerende direktør i Sergel Norge.
Han blir ikke overrasket dersom vi vil oppleve en økning i konkurser utover våren.
– Når statsstøtten opphører og avgiftene må betales, så vil vi nok få en korrigering, men jeg tror likevel ikke på den store ketchup-effekten sånn med en gang, sier Ingebretsen. Han er imponert over omstillingsevnen og handlekraften i norske bedrifter gjennom 2020. Han vil også berømme Sergels oppdragsgivere, som har vist stor fleksibilitet og smidighet overfor bedrifter med utestående fordringer gjennom koronatiden.
– Flere av våre kunder har vært svært rause med betalingsutsettelser og avdragsordninger for bedrifter i 2020, dette er nok også medvirkende årsak til at mange selskaper har klart seg, sier Sergel-lederen.

Økning i konkurser innen reiseliv i 2020 – reduksjon i antall konkurser i alle andre bransjer
Ikke overraskende er det en økning i konkurser innenfor overnatting i 2020. Serveringsvirksomhet viser ingen økning i konkurser foreløpig, men i denne bransjen er det trolig stille før stormen.

– I Sergel tror vi dessverre at vi vil se en betydelig økning konkurser innenfor restaurant og uteliv denne våren, sier Ingebretsen. Dette er en av bransjene som har måtte lide aller mest under pandemien, sammen med overnattingssteder og reise-/eventbyråer.

På motsatt side finner vi detaljhandel (spesielt netthandel), bygg og anlegg og bilbransjen. Statistikkene viser at nordmenn har valgt å bruke 2020 til å investere i oppgradering av hus og hage eller gått til innkjøp av hytte, bil eller båt, noe som gir positive ringvirkninger i norsk næringsliv.  Men selv om nordmenn investerte mer i høyverdi produkter og eiendom enn i 2019, så ser vi heldigvis ingen økning i forbruksgjelden.

Hos Sergel er det registrert en reduksjon på antall nye inkassosaker med hele 8 % i 2020.

– Det er svært positivt å se at befolkningen ikke har levd på kreditt i 2020. Isteden har de både redusert sin forbruksgjeld og mottatt færre inkassosaker i året som har gått, sier Ingebretsen. Dog er det viktig å merke seg at Sergels oppdragsgivere har innvilget flere utsettelser og avdragsordninger overfor privatpersoner enn noen gang. – Vi er imponert over hvordan kundene våre har vist fleksibilitet overfor sine skyldnere, også i privatmarkedet. Dette har vært ekte dugnadsånd, sier Ingebretsen. Første kvartal i 2021 vil vise om disse grepene bare har vært å skyve problemene foran seg, eller om det har bidratt til at flere vil klare å gjøre opp for seg. – Vi frykter vekst i inkassosaker i Q1, men vi håper igjen å bli positivt overrasket, sier topplederen.

Alle fylker med nedgang i antall konkurser, unntatt to
Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark hadde begge en økning i antall konkurser i 2020, mens øvrige fylker hadde alle en reduksjon. Men selv om våre største fylker, Oslo og Viken, hadde en betydelig reduksjon i antall konkurser, så hadde de en økning i omsetningen for konkursrammede bedrifter og antall berørte arbeidsplasser. I Viken er det særlig Gresvig-konkursen med en omsetning på over 3 milliarder kroner, som påvirker tallene.

Sandefjord og Tønsberg med økning i antall konkurser i 2020
Ettersom Sergel har sitt hovedkontor i Sandefjord, vil nærområdet alltid observeres ekstra nøye. Av de 15 byene som har flest konkurser er det Sandefjord, Tønsberg, Bodø og Tromsø som øker i 2020, alle de andre byene har en reduksjon. Sandefjord har en økning på hele 48 prosent i antall konkurser i året som har gått.  – Sandefjord er en gründerby med mye privat næringsliv og mange nyetableringer. I gode tider går det godt for mange, i krevende tider er det dessverre en del virksomheter som ikke overlever. Hele 22 000 av kommunens 29 000 arbeidsplasser er private (kilde: SSB), sier Ingebjørg Tollnes, daglig leder i Sandefjord Næringsforening.

 Haugesund topper listen over antall konkurser for aksjeselskap i 2020

Når vi ser på antall konkurser per by justert for antall aksjeselskap (Kilde: Enhetsregisteret), får vi en sammenlignbar liste. Her ser vi den reelle konkursraten per by i 2020. Listen omfatter de 15 byene med flest konkurser i året som har gått. Det er store variasjoner. I Haugesund var konkursraten tre ganger høyere enn i Bergen i året som har gått. I Bergen var det ca. en halv prosent av byens aksjeselskap måtte trekke inn årene i 2020, mens nesten 1,5 prosent av AS´ene i Haugesund måtte takke for seg. Sandefjord er på en delt tredjeplass sammen med Oslo, der 0,96 prosent av byens aksjeselskap meldte oppbud i 2020.

Året 2020 oppsummert: Langt bedre enn ventet
2020 har gått bedre enn vi forventet, nå venter bransjen i spenning på å se utviklingen videre. Uansett fra som skjer i 2021, så kan vi uansett legge et år bak oss der samtlige i næringslivet har lært mye. Vi har alle, uansett bransje, blitt tvunget til å løfte blikket og se kritisk på egen organisasjon. Vi har måttet ta grep, tenke nytt og fokusere på lønnsomheten.
– Norsk næringsliv viser at de har handlekraft når det trengs, det synes jeg vi skal ta med oss inn i 2021, avslutter Ingebretsen.

Kilder:
Konkursstatistikker: Creditsafe AS
Antall aksjeselskap: Enhetsregisteret
Statistikk over forbruksgjeld: Gjeldsregisteret
Antall inkassosaker: Sergel Norge AS