Visste du at Sergel har et beslutningssystem som optimaliserer rettslig pågang? Vi har fokus på å minimere kostnader påført debitor, samtidig som vi har fokus på å løse flest mulig saker for våre kunder.

Sergel sender aldri krav til rettslig pågang, der det er liten sannsynlighet for at skyldner kan gjøre opp for seg. Vi mener at hverken skyldner, eller du som vår kunde, tjener på dette. Unntaket er hvis det er nødvendig for å forhindre at krav foreldes.

Alle private skyldnere som har krav som blir vurdert rettslig, blir vurdert av vårt system Sergel Decision. Dette gjør vi for å få en rettferdig og differensiert behandling.

Sergel Decision baseres på avanserte maskinlæringsmodeller som bistår våre kundebehandlere med korrekt vurdering av sakene. En høy løsningsgrad er viktig for våre kunder, samtidig som de ønsker at vi behandler deres sluttkunder på en god måte. Tankegangen gjenspeiles i vårt motto «We care».

For mer informasjon om Sergel Decision, kontakt kundeansvarlige eller en av våre selgere her.