Visste du at Sergel har en rapporteringsportal, som leverer alle tall relatert til kundenes tjenester – online.

Portalen bruker det aller siste innen rapporteringsteknologi, nemlig Power BI. Det gjør rapporten 100 prosent dynamisk, og den oppdaterer seg umiddelbart basert på brukernes filtrering.

I Sergel BI får du raskt et overblikk over nøkkeltallene, med mulighet til mer nyansert innsikt i tall som kontantstrøm, løsningsgrad, saksstatus, etc.

Du kan også dykke dypere ned i tallene med ved hjelp av “drill-down”, og gruppere på kundesegmenter og perioder. Brukerne kan selv eksportere de fleste underliggende tall til Excel.

Ønsker du mer informasjon om muligheter og tjenester i Sergel BI, se presentasjonsfilmen under:

Se Sergel BI film