2018 HAR VÆRT ET VELDIG BEGIVENHETSRIKT ÅR. 

Styrker staben
Vi startet året friskt med en stor organisasjonsendring for å forsterke de målsettinger og områder vi ønsker å videreutvikle. Produkt- og forretningsutvikling har fått ekstra fokus med fire nye årsverk, og flere er på vei.
Dyktige ansatte er en av våre sterkeste suksessfaktorer, og fremover vil vi gjerne ha med enda flere flinke folk på laget. Nettopp derfor er HR-administrasjonen styrket, og det samme er den viktige IT-avdelingen vår.

Investerer 120 millioner
En satsning vi er spesielt glade for, og som vi holder på med, er investeringer på over 120 millioner NOK i Sergel Group. Denne betydelige satsningen skal høyne kompetansen ytterligere innenfor kredittbeslutning- og scoringsløsninger, og utvikle nye systemer for fag, analyse og rapportering.
Dermed sikrer vi at dere til enhver tid har den mest moderne plattformen innen digitale løsninger.

Kundenes meninger
Vi må også få rette en stor takk for fantastiske tilbakemeldinger og deltakelse på kundeundersøkelsen vår. Vi blir ekstra stolte når vi ser at den daglige innsatsen blir godt mottatt, og det gir oss energi til ytterligere forbedring av de områdene dere har kommentarer til.

Flere lanseringer
I 2018 har vi lansert ny skyldnertjeneste på nett, som sikrer compliance (BankID) for deres kunder. Her får de full oversikt over sine krav.
Versjon 1 av vår nye kundeportal er også rullet ut, og denne skal videreutvikles og tilpasses ytterligere gjennom hele 2019.
Også første versjon av Sergel BI er lansert og vel tatt i bruk, med alt hva den gir av nye muligheter for rapporter og analyse.
Det har med andre ord vært hektisk på lanseringsfronten i år, men vi fortsetter i samme tempo og gleder oss til å gi dere enda flere gode løsninger.

Fokus inkasso
Inkassobransjen har fått en del omtale i media i den siste tiden, og det er riktig at små beløp kan bli store når vi må bruke rettsapparatet står for innkrevingen. Synspunktene er mange, men faktum er at bransjen vår er regulert gjennom inkassoloven med Finanstilsynet som tilsynsmyndighet. Som bransje har vi et godt samarbeid med Finanstilsynet.
Det er vesentlig at vi benytter oss av de mulighetene vi har i forhold til regelverket, og vi mener at små beløp er like viktige å innkreve som store. Heldigvis viser tallene at inkassobransjen i Norge løser hele 90 prosent av alle saker uten å benytte rettsapparatet.

Justisdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for revisjon av inkassoloven, og det ønsker vi som samlet bransje velkommen.
Det er ikke bare salær som skal revideres, men også kompetanse, risikostyring, krav om utdanning, god inkassoskikk osv.
Virke Inkasso, vår bransjeorganisasjon, er invitert inn i denne arbeidsgruppen.

Velkommen 2019
Som alle andre bransjer er også vår i konstant utvikling. Det er skjerpende og ikke minst givende. Det betyr at vi må følge med og være løsningsorienterte, og at vi til enhver tid må jobbe hardt og systematisk.

Vi er klare – we care.


Sven O. Ingebretsen
Adm. dir. Sergel Norge AS