AVDELING I UTVIKLING

Nå styrker Sergel utviklingen av kunderelaterte tjenester ytterligere. Besar Hiseni er ny leder for produkt og forretningsutvikling, og han ønsker seg bransjens beste med på teamet sitt.

Enda flere gode hoder har høy prioritet i Sergels strategi for 2019, og digital utvikling er noe av det første som styrkes. Besar Hiseni er hentet opp internt, og som ny leder for avdelingen for produkt- og forretningsutvikling har han klare mål om å hente inn helt spesifikke kompetanser.

– Vi har første nye ansatte på plass, og innen kort tid skal vi ha inn ytterligere én ressurs. Nå søker vi spesielt etter en faglig sterk person med erfaring innenfor inkasso, IT og utvikling. Avdelingen vår er bindeleddet mellom de øvrige kompetansene på huset, og da er det helt vesentlig at vi forstår behovene fra alle fronter, sier Besar Hiseni.

Hiseni har vært ansatt i Sergel i syv år, der han blant annet har vært med i utviklingen av enklere betalingsløsninger og nye nettsider, i tillegg til at han har hatt teknisk ansvar for implementering av nye kunder. Som ny leder har han fokus på å kartlegge satsningsområder, og ivareta og forankre prosjektstyring, analyse og produkteierskap for hele organisasjonen.

– Jeg har store ambisjoner for avdelingen, og vi skal ha fokus på å være i kontinuerlig utvikling innenfor våre kjerneområder, men også holde oss oppdatert på hvilke andre områder som vil være nyttige for kundene våre, samt bransjen generelt.

Digitalisering, robotisering og data som det nye gullet skal utforskes og utnyttes ytterligere, og med et dedikert team er Sergel en sterk pådriver for full utnyttelse av disse ressursene, forklarer Besar Hiseni.

Den nye avdelingen blir bindeleddet mellom alle Sergels tjeneste- og produktområder. Nyetablerte prosesser og helpdesk åpner for en effektiv håndtering av forbedringsforslag, og nødvendige ressurser allokeres for prosjektutviklingen.

– Vår styrke er analyse og prosjektstyring, samtidig som vi forankrer produkteierskapet. Vi er et dedikert team, men er avhengige av hele organisasjonen for å lykkes, sier Hiseni, og legger til:

– Akkurat nå sluttfører vi arbeidet med ny online web, og vi jobber med scoring og analyse som forbedrer dagens modeller. Videre kommer det nye vaskeløsninger som sikrer enda bedre datagrunnlag. Bransjen vår har mange spennende utfordringer fremover, og derfor skal vi ha med de beste og mest kompetente utviklerne på laget.

Interessert i en karriere i Sergel? Se mer informasjon her.