Foran: Sven Ingebretsen, Øivind Askvik, Bak: Åsmund Gusfre, Anita Engedalen, Tore Bye, Ruth Vogsland, Inger Mortensen

Rask behandling holder strømnettet åpent.  Skagerak Nett har valgt Sergel for håndtering av innfordringer. Gode løsninger og høy kvalitet var utslagsgivende for et av Norges største nettselskap.

– Sergel Norge har det beste tilbudet når det kommer til forholdet mellom kostnad og kvalitet, sier Øivind Askvik, konserndirektør i Skagerak Nett, etter offentliggjøringen av at Sergel Norge er valgt som samarbeidspartner for de neste årene.

Skagerak Nett har hatt tjenesten ute på anbud, og etter endelig evaluering har valget falt på Sergel Norge.

Kunder av nettselskapet er fremover sikret optimal administrasjon av inkassokrav som i ytterste konsekvens kan føre til stenging av strømtilførsel. Brukervennlige og effektive betalingsløsninger med dynamisk rapportering mellom Skagerak Nett og Sergel sørger for rask åpning av strømtilførselen.

– Vi har de siste årene hatt stort fokus på utvikling av innovative løsninger, og er stolte av at nok en betydelig aktør ser verdien av dette for sine innfordringstjenester, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge. Nettopp verdien av innovative løsninger fremheves av Øivind Askvik:

– Sergel Norges tilbud ble vurdert som det beste i forhold til løsning for stengeadministrasjon, samt sikring av effektivitet, kvalitet og kontinuerlig videreutvikling av innfordringstjenester.

Sergel Norge ser frem til samarbeidet med et av Norges største nettselskap de neste årene.