Driver dere bærekraftig? Som de fleste andre ansvarlige selskaper har Sergel bærekraft høyt på agendaen, og har hatt det over lang tid. Vår erfaring er at det krever struktur, planlegging og tillit for å oppnå resultater. Og vi er ikke beskjedne i målsettingen.

Å være sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift gir oss gode styringsredskaper for daglig drift, som igjen svarer opp på FNs mål for bærekraft.

– I Sergel har vi gjennom en årrekke jobbet konkret med rammer og struktur for effektive og kvalitative arbeidsprosesser og vi har en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen, sier Hanne Støvland Jørgensen, Head of People, Finance & Administration i Sergel Norge.
– Vi opplever at dette er helt avgjørende når vi innfører tiltak som bidrar til et grønnere avtrykk. De tillitsvalgte er sterke bidragsytere og deltar aktivt i prosesser som leder til sunt og bærekraftig arbeidsmiljø.

Omfattende involvering
I Sergel vurderes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) til å omfatte det aller meste av det som skjer i organisasjonen. Vi jobber systematisk med alle faktorer som påvirker HMS hvor vi har en tydelig forankret arbeidsmiljøkultur i bunnen. Systemer som støtter at det blir sammenheng mellom ord og handling leder til den organisasjonskulturen vi ønsker å skape, sier Hanne.

Tiltakene er varierende i omfang og omhandler alt fra helsefremmende arbeidsmiljø til avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Noen lar seg raskt gjennomføre mens andre krever langsiktig planlegging og omfattende involvering.

– Kildesortering, kontrollrutiner av leverandører og gode drift- og energiløsninger er eksempler på noe av det vi til enhver tid jobber med å optimalisere. Vi har gjennomgående gode resultater mot måloppnåelse, men er alltid åpne for enda bedre løsninger. Da gjelder det å tenke kreativt og å ha de ansatte med på laget. Uten tillit, engasjement og endringsvilje vil resultatene utebli, mener Hanne.

Arbeidsmiljøet prioriteres
Tiltakene er blant annet definert i Sergels bærekraftige årshjul, som hver måned fokuserer på et nytt miljøtema. Det kan være en konkret oppgave som innsamling av plastflasker der panten blir gitt en veldedige organisasjoner, eller mer overordnet som fokus på ansattes helse. Sunn mat i kantinen, massasje og treningsordninger er insentiver for at de ansatte holder seg i form, men høyest prioritet har tilpassede arbeidsoppgaver og velfungerende arbeidsmiljø.

– Både ansatte, arbeidsgiver og samfunnet er tjent med lavt sykefravær, og i Sergel jobber vi med en helhetlig tilnærming til dette. Helsefremmende arbeid handler ikke nødvendigvis kun om å redusere sykefravær, men om å stimulere jobbengasjement, trivsel og mestring, som bidrar til å styrke bedriftens konkurranseevne og som en gevinst reduserer sykefravær. Bedrifter som jobber helsefremmende oppnår bedre resultater og har lavere sykefravær, mener Hanne.

– For å nå FNs bærekraftsmål må vi ha respekt og forståelse for alle tiltak internt. Samtidig er det motiverende at vi har kunder som også setter krav til oss som leverandør, det skjerper oss hvis vi har oversett områder der det er rom for forbedring. «Transparency creates trust», og samfunnet både krever og er avhengig av at vi tåler denne åpenheten.

Miljøfyrtårn rapport