DE GODE HODENE

En god bedriftskultur gjør Sergel til mer enn et ordinært inkassobyrå. Det er menneskene som utgjør suksessen, både internt og ikke minst ut mot kunder og skyldnere. Engasjerte og løsningsorienterte ansatte er viktig satsning for vekst og nye markedsandeler.

– Bransjen vår er avhengig av de gode hodene, og fremover kommer Sergel Norge til å trenge kompetanse som er etterspurt i markedet, for eksempel innenfor IT og produktutvikling. Nettopp derfor fokuserer vi enda mer på å tiltrekke oss riktig kompetanse og utvikle de gode ansatte vi har det kommende året, sier Anne Kristi Rimeslåtten, Senior HR konsulent i Sergel.

Sterkt kundefokus
I Sergel Norge er det uformelt og høyt under taket, med en opplevelse av at mottoet We Care leves ut 100 prosent internt og eksternt. Samtidig er det alltid bærende for arbeidet at det opprettholdes et sterkt kundefokus.

– Ansatte skal oppleve at de satses på, og det rekrutteres mye internt. Samtidig henter vi kontinuerlig ny og spesialisert kompetanse. Hvilken kompetanse vi søker varierer fra stilling til stilling, men vi er helt avhengige av ansatte som viser eierskap, tar ansvar for egen utvikling og måloppnåelse og som har evnen til å løfte blikket litt ut av sin egen rolle og se muligheter for samhandling både i egen avdeling og på tvers av avdelinger, forklarer Rimeslåtten.

Sergel-kulturen
Daglig jobber Sergel med å skape en kultur som stimulerer til høyt jobbengasjement, læring og mestring. Det aller viktigste er at ansatte opplever at de er viktige for bedriften, og at de får brukt kompetansen sin. I tillegg vektlegges ansattgoder som lyse og fine lokaler ved fjorden, kantineordning, massasje, treningstilbud og mye sosial moro med kolleger.

Satser på internutvikling
– I 2019 har vi stort fokus på kultur og lederutvikling i Sergel, og samarbeider med AFF som har Norges fremste fagmiljø innen leder- og organisasjonsutvikling. I dette samarbeidet definerer vi tydelige kriterier for godt leder- og medarbeiderskap, og utvikler metoder for en sterk bedriftskultur der begreper som tillit og jobbengasjement står i fokus. Dette er avgjørende elementer for å nå mål og styrke konkurransekraften i årene som kommer, sier HR-konsulenten.

Ansetter riktig
Heldigvis har Sergel Norge en relativ lavt turn over av ansatte. Rimeslåtten håper det skyldes at arbeidsplassen oppleves som et godt sted å være, med høy grad av faglig utvikling i et veldig hyggelig og sosialt miljø. We care.