Forsinkelsesrenten endres til 9,50%,  Inkassosatsen forblir uendret og Rettsgebyr øker til kr: 1172,-  fra 01.01.20

Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,50 prosent p.a. fra 01.01.20. (pr. desember 2019 er satsen 9,25 prosent p.a.)
For mer info, klikk her.
Inkassosatsen
Inkassosatsen holdes uendret på kr: 700,-
Og det betyr at purregebyr forblir på kr: 70,- (uforandret fra 2019).
For mer info, klikk her.
Rettsgebyr
Rettsgebyret øker med kr: 22,- fra kr: 1150,- til kr: 1172,-
For mer info, klikk her.