Som et ledd i å hindre spredning vurderer vi, og iverksetter, fortløpende nødvendige tiltak. Vi følger myndighetenes generelle anbefalinger, med fokus på å sikre en stabil og god leveranse til våre kunder.

I en periode fremover har vi innført restriktive tiltak som blant annet innebærer at deler av organisasjonen jobber på hjemmekontor. Vi gjør alt vi kan for å oppretteholde normal drift, noe som er viktig både for våre kunder men også sluttkunden vi skal være tilgjengelig for.

Vi vil i den grad det er mulig, oppfordre til å holde fysiske møter, både interne og eksterne, til et absolutt minimum. Vi vil derfor avholde de fleste møter via Teams eller Skype.

Konferanser og andre aktiviteter som innebærer samling av mange mennesker tett på hverandre har blitt avlyst.

Denne siden blir fortløpende oppdatert med relevant informasjon i forhold til vår drift og forventet leveranse.

Våre åpningstider på telefon er 08:00 – 19:00 mandag til fredag.