Vi eller bransjen har ikke merket noe til det ennå

IKKE MERKET NOE: Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge forteller at det har vært en liten nedgang i inkassosaker så langt, men er klar over at en økning fort kan komme

Av Martin Langeveld
Publisert:19. august 2020, kl. 05:24

Foreløpig har det vært en liten nedgang i inkassosaker for første halvår i 2020. Stille før stormen, er spådommen fra gjeldsøkonomene.

Gjeldsøkonomer spår en stor økning i inkassosaker som følge av korona, men det har ennå ikke fått noe utslag i inkassoselskapet Sergel, som holder til i Sandefjord. Hvis vi i Sergel sammenligner antall inkassosaker for første halvår 2019 med 2020 for Sandefjord, er det i vår portefølje ingen tegn som tyder på økning i forhold til covid-19, sier Sven Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge.

Stille før stormen
Basert på analyser og målinger gjort av gjeldsøkonomer i inkasso- og i finansbransjen, antas det at forbrukere vil få en økning i saker utover høsten og vinteren. Det forventes også en økning i antall bedrifter som går konkurs i tråd med  økning av inkassosaker.

Morten Trasti, som er gjeldsøkonom i Lindorff, forteller at de venter en økning i inkassosaker som vil bli høyere enn finanskrisen. Alle realøkonomiske faktorer tilsier at betalingsproblemene vil bli større denne gang. Vi har en vesentlig økning i arbeidsledigheten og husholdningene har også mer gjeld. Det tilsier da at betalingsproblemene vil bli store i tiden som kommer.

Forsinkelser
Det tar i snitt 45 dager til inkassosaker blir opprettet, og noe lenger på grunn av den spesielle koronasituasjonen. Lån og kreditene mange hadde i vår har flere fått utsatt, og det vil i så fall ta tid før faktorene kommer til syne.

Ingebretsen sier at en økning utover høsten er mulig, og forklarer at forsinkelsen vedrørende økningen har med at kredittgivere har gitt betalingsutsettelser i den perioden man har vært i. Det har også vært lettelser ved avdragsordninger og rettslig pågang har blitt avventet. Det har vært gode støtteordninger fra det offentlige i forhold til permitteringer. Alle inkassobyråer har bidratt i dugnaden for å holde samfunnet i gang, og har vært enda mer imøtekommende ved å gi betalingsutsettelser. Han tar likevel ikke for gitt at det vil komme en kraftig økning, og forholder seg til det de vet så langt.

Det blir spennende å se, men vi har som sagt ikke merket noe til en økning ennå, så til nå er vi ganske rolig på det. Vi har et godt apparat og kan håndtere en økning om det skulle komme.