200 internasjonale toppledere er enige, nå er det ansvarlighet som har høyeste prioritet. Ved Sergels frokostmøte fikk Isak Åsbrink, CEO Legres (Sergel Group), følge av øvrige foredragsholdere – mer fokus på kundeopplevelsen, personlig utvikling av ansatte og etisk drift gir best resultater på lang sikt.

Raske utbytter for eiere og aksjonærer har ikke lenger høyeste prioritet ved internasjonale virksomheter. Nå er det fullt fokus på at kunden skal oppleve økt verdi på varer og tjenester, og dette skal skapes av dedikerte ansatte i utvikling, sa Sergel-sjef Isak Åsbrink ved frokostmøtet vårt.

Åsbrink henviste til undersøkelser som er gjort blant toppledere som mener økt verdiskapning for fremtiden ligger i kundeopplevelsen, økte investeringer i ansatte og etisk forsvarlig drift.

Hodet styrer
Helt i tråd med tittelen på Anders M. Tangens innlegg «It’s all in the huggu». Kan vi øke lønnsomheten ved å lytte til magefølelsen, spurte Tangen næringslivets deltakere ved seminaret. Med en klar hentydning til at magefølelsen styres av hodet, og da må vi være bevisste på å bruke tid på å forstå hvorfor hodet skaper magefølelser.

 – Magefølelsen styres ofte ubevisst av kunnskapen som hjernen har lagret. Glemmer vi å sette av tid til å forstå magefølelsen kan vi miste signaler som kan ha stor betydning for våre beslutninger, forklarte Anders M. Tangen, komiker og gestalt terapeut. Han delte raust fortellingen om sin egen erfaring som dårlig betaler.
– Jeg kom meg over på plussiden ved hjelp av en løsningsorientert rådgiver. Han satte opp en betalingsplan etter avtale med kreditorer, og jeg jobbet ekstra for å få opp inntjeningen. Uten positiv hjelp kunne det gått skikkelig galt med økonomien min.

Prioriterer løsninger
Tom Kjuusmoen er ansvarlig for Sergels kundebehandlere, og han støttet teorien om at hjelpsomhet er nøkkelen til suksess.

– Vi har fått tillitten til å ivareta det viktigste dere har, nemlig kundene, sa Kjuusmoen til deltakerne ved frokostseminaret.
– Personlige, blide, hjelpsomme og dedikerte kundebehandlere er nøkkelen til høy løsningsgrad for skyldnere, og nettopp løsningsgraden er det vi måles på. Vårt fokus er at kundene våre skal få betalt for tjenester og varer som er solgt, og da må vi ha de flinkeste folka med på laget. Derfor satser vi på kontinuerlig utvikling av ansatte.

Engasjement til ny lov
I løpet av tre innholdsrike frokosttimer fikk deltakerne også presentert DNB Markets framtidsutsikter for global og nasjonal økonomi ved Jeanette Strøm Fjære, og fremdriften for ny inkassolov ved Aleksander H. Nordahl.

Nordahl kom med en klar oppfordring til deltakerne:
– Gå igjennom lovforslaget når det foreligger i slutten av januar 2020, og kom med innspill!

I Sergel er vi helt enige. Det er på høy tid med revidering av inkassoloven, til beste for skyldner, kreditor og oss som selskap.