Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,25 prosent p.a. fra 01.07.19.
For mer info, klikk her.
Inkassosatsen
Inkassosatsen holdes uendret på kr: 700,-
Og det betyr at purregebyr forblir på kr: 70,-
For mer info, klikk her.