Forsinkelsesrenten endres til 8,75% og Inkassosatsen forblir uendret fra 01.01.19

Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a. fra 01.01.19. (pr. desember 2018 er satsen 8,50 prosent p.a.)
For mer info, klikk her.
Inkassosatsen
Inkassosatsen holdes uendret på kr: 700,-
Og det betyr at purregebyr forblir på kr: 70,- (uforandret fra 2018).
For mer info, klikk her.