Inkassoprosessen

Salær- og gebyrsatser for 2020

Nøkkeltall for salærer, gebyrer og forsinkelsesrenter fra og med 01.01.2020

Inkassosats
Inkassosatsen holdes uendret på kr. 700,-
Det vil si at purregebyret fortsatt vil være kr. 70,- = 1/10 av inkassosatsen.
For mer informasjon, klikk her

Rettsgebyr
Rettsgebyret øker med kr: 22,- fra kr: 1150,- til kr: 1172,-
For mer informasjon, klikk her.

Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8 prosent med virkning fra 1.juli 2020.
For mer informasjon, klikk her. 

Nøkkelsatser fra Virke Inkasso.