Min Side

Salær- og gebyrsatser for 2021

Nøkkeltall for salærer, gebyrer og forsinkelsesrenter fra og med 01.01.2021

Inkassosats
Inkassosatsen holdes uendret på kr. 700,-
Det vil si at purregebyret fortsatt vil være kr. 35,- = 1/20 av inkassosatsen.
For mer informasjon, klikk her

Rettsgebyr
Rettsgebyret øker med kr: 27,- fra kr: 1172,- til kr: 1199,-
For mer informasjon, klikk her.

Forsinkelsesrenten
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a.

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 400 kroner.
For mer informasjon, klikk her. 

Nøkkelsatser fra Virke Inkasso.