Min Side

Innlogging på Mine Sider

Du kan logge inn på Mine Sider med

  • Bank-id

Når du har logget inn kan du enkelt gjøre følgende;

  • Se dine ubetalte saker
  • Be om nedbetalingsavtale
  • Se din totale gjeld hos Sergel
  • Se kopi av brev Sergel har sendt
  • Be om betalingsutsettelse