Inkassoprosessen

Hvordan gir jeg fullmakt?

For at vi skal kunne diskutere dine saker med noen andre, trenger vi en fullmakt fra deg. I tillegg til navn og fødselsdato, må det fremgå av fullmakten hva du gir fullmakt til.

En fullmakt skal inneholde:

  • Navn på den som gir fullmakt og navn på den som får fullmakt
  • Fullmaktens varighet
  • Om fullmakten gjelder alle saker, eller en bestemt sak (oppgi saksnr)
  • Kan den som kontakter oss på vegne av deg inngå avtaler, eller er det kun for å innhente opplysninger?

Fullmakt gis enklest ved å sende oss en melding på Min Side. Du kan også sende oss disse opplysningene på epost: norge@sergel.com