Inkassoprosessen

Fullmakt

Alle ansatte i Sergel har taushetsplikt.

For at vi skal kunne kontaktes eller diskutere dine saker med en 3.person, må du fremlegge en fullmakt.
Fullmakten kan være skriftlig eller muntlig, men må gis av den som saken er registrert på.

I tillegg til ditt navn og fødselsdato, må det fremgå av fullmakten hva du gir tillatelse til 3.person om.
En skriftlig fullmakt må være signert.

En fullmakt skal inneholde:

  • Fullmakt (jeg gir herved xx fullmakt til…)
  • Navn på den som gir fullmakt
  • Navn på den som får fullmakt
  • Fullmaktens varighet (til og fra dato, eventuelt ubegrenset)
  • Fullmakten gjelder alle saker, eller en bestemt sak(oppgi saksnr.)
  • Kan 3.person inngå avtaler, eller er det kun innhenting av opplysninger
  • Signert med håndskrift.

 

Fullmakten kan sendes til norge@sergel.com eller pr. post til Sergel Norge AS , Postboks 177, 3201 Sandefjord