Betalingsanmerkninger

Hvordan kan jeg få fjernet en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning som ikke er oppgjort kan stå oppført i 4 år fra registreringsdato, med mindre det blir iverksatt ny rettslig pågang innen utløpet av de fire årene.

Dersom du ønsker å fjerne betalingsanmerkningen før det har gått fire år kan dette løses ved at du betaler det du skylder.  Da fjernes anmerkningen med en gang.