Vi vet at mange blir hardt rammet som følge av Korona-utbruddet i Norge. Vi ønsker å hjelpe deg i den vanskelige tiden vi står oppe i.

Vi vet at det alltid er to sider ved en sak, og alltid en tredje måte å løse utfordringen. Vi vet verdien av en god relasjon.

Vi er opptatt av den beste løsningen for våre kunder og sluttkunder. Dette betyr at vi, i samarbeid med våre kunder, ønsker å finne løsninger som gagner begge parter.

Vi i Sergel har WE CARE som vårt motto – Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi sammen kan finne en løsning.