Etter en rask høringsrunde, begrunnet med koronasituasjonen, la Regjeringen frem nye satser på purregebyr og inkassosalær i en pressemelding 19.juni 2020.

De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.

Regelen er slik at faktura med forfall etter 01.10.2020 skal følge ny sats for purregebyr og inkassosalær.

  • Faktura med forfall til og med 30.09.2020 kan avkreves gammel sats, 70 kroner

  • Faktura med forfall 01.10.2020 eller senere kan kun avkreves 35 kroner

Ny sats for purring og inkassovarsel er satt til 35 kroner.

Mer informasjon om nye satser her

Les hele pressemeldingen her