Når arbeidsdagene blir snudd på hodet er det en fordel å ha øvd på endringsvilje og ansvarsfordeling. I denne bloggen deler Anne Kristi Rimeslåtten, People & Culture Manager i Sergel, erfaringer fra en langsiktig endringsprosess som ble brått ble satt på prøve.

For noen måneder siden ble arbeidsdagen vår, i likhet med tusenvis av andres, snudd på hodet. For noen stoppet alt opp, men for oss raste verden av gårde i dobbelt tempo og det gjaldt å håndtere kriseplaner, god ivaretakelse av kunder og flytting av ansatte til hjemmekontor. I tillegg til alle andre faste gjøremål.

I løpet av de første og mest kaotiske dagene var det særlig to ting som ble veldig tydelige:
For det første at vi lever i en tid med utrolig høy endringstakt, der verden blir stadig mer kompleks og uoversiktlig. Det finnes ikke enkle fasitsvar og det er vanskeligere å forutsi med sikkerhet hva som venter rundt neste sving. Det andre som ble tydeliggjort er at det gjelder å ha en organisasjon, med ansatte og ledere, som er rustet til å takle nettopp dette.

«Å trene i fredstid» er det noe som heter, og det siste halvannet året har vi i Sergel gjort nettopp dette. Vi har hatt et sterkt fokus på kultur og ledelse, ikke fordi det har gått dårlig, men tvert imot fordi det har gått så bra at vi har kunnet sette av tid og ressurser til nettopp dette.

For oss har kulturutvikling handlet om å kartlegge hva som skaper mening og opplevelse av å bidra til et tydelig formål hos våre ansatte. Det har handlet om å trene på å gi og ta tilbakemeldinger, være tydelige på forventningene til hverandre og skape nok trygghet i teamene til ikke bare å tåle, men ønske ulike meninger og kritiske spørsmål velkommen. Det har handlet om å gi slipp på kontroll og slippe til ansvar og myndighet. Og det har handlet om å skape mer fleksibilitet i arbeidsmetoder, tankesett og måten vi er organisert på.

I en bransje med sterkt fokus på compliance, rutiner, avvikshåndtering og risikostyring, og der en stor del av de ansatte jobber med saksbehandling, er det en utfordring å sikre kvalitet og samtidig åpne opp for fleksibilitet og kreative prosesser. Men så opplevde vi, omtrent over natten, at vi måtte gjøre nettopp dette. Nå sitter samtlige ansatte på hjemmekontor, noe som ville vært utenkelig for ett år siden. Vi opplever tilpasningsevne, samarbeid og vilje til å bidra til gode løsninger fra våre ansatte, og denne hverdagen har blitt en ny treningsarena for ledelse. Vi har klart å holde driften godt i gang og ivareta kundene våre med samme servicegrad som før. Sykefraværet, som har sunket jevnt det siste halvannet året, har aldri vært så lavt som nå.

Vi pleier å si at kultur ikke bygges på hjemmekontor, og selv om vi fortsatt tenker at ansikt til ansikt er å foretrekke har vi sett at samhold og trivsel også er mulig å skape på andre måter: After Work via Teams, påskelunsj levert på døren til ansatte og digitale kaffepauser.

Som veldig mange andre har vi store utfordringer i vente både i bransjen og som virksomhet, og det er for tidlig å si hva utfallet vil bli for vår del. Noen tøffe tak må vi regne med, men vi kan være helt sikre på at evnen til å takle usikkerhet, finne smidige måter å jobbe på, gi rom for å prøve og feile, involvere våre ansatte i å finne løsninger og skape en opplevelse av mening i en kompleks kontekst vil være viktigere enn noen gang, både for oss og ikke minst for kundene våre.

Derfor skal vi fortsette å trene på akkurat det, også i «fredstid».

Anne Kristi Rimeslåtten
People & Culture Manager, Sergel Norge