Lei av å håndtere kundefordringer og kunder som ikke betaler som avtalt? Stein Finnerud er nyansatt prosjektansvarlig i Sergel, og han har ett klart mål med jobben sin: Å utvikle enda mer fleksible og automatiserte prosesser for kundene.

-Tid og ressurser er vesentlige faktorer for gode resultater, og derfor ønsker vi å overta fakturaadministrasjonen for kundene våre, sier Stein Finnerud, prosjekt- og leveranseansvarlig i Sergel.
-Når salget er gjort tar vi over håndteringen av fakturadistribusjon og innbetalinger.

Finnerud har lang erfaring fra administrasjon av regnskap og kundereskontro, med respekt for verdien av god kundeservice. Også når innbetalinger lar vente på seg.

-I Sergel jobber vi parallelt med å utvikle nye og kostnadseffektive systemløsninger og prosesser. Vi har tett dialog med kundene våre og vi vet at markedet etterspør ytterligere bistand med fakturatjenestene.
-Kundene er opptatt av å gjøre sine salg uten å tenke mer på om pengene kommer inn, og det betyr at vi overtar fakturabehandlingen med én gang et salg er gjennomført, forklarer Stein Finnerud.

-Vi har kunder som har store markedsandeler i Norden, og for disse er det selvfølgelig viktig at vi har systemer som snakker over landegrensene. Derfor jobber vi i tett dialog med våre kollegaer i Finland, Danmark og Sverige.
Her i Norge har vi en svært kompetent IT-avdeling som er spesialiserte på løsninger som er kompatible med de forskjellige økonomisystemene som kundene våre benytter. Korrekt og effektiv datakommunikasjon mellom systemene er en forutsetning for å optimalisere reskontrohåndteringen for kundene, sier Finnerud, og avslutter:

-Like viktig som gode systemer er de menneskelige ressursene. Vi er stolte og glade over den flinke gjengen vår som bistår de som har fakturaspørsmål eller beklageligvis ikke betaler som avtalt til våre kunder. Ja, vi skal ha de beste tekniske løsningene, men kun med en dedikert kundesupport når vi mål for oss selv, og ikke minst kundene våre.