Stengeadministrasjon for energikrav

15-03-13 07:46

Sergels Online Energy er en web basert løsning som ivaretar all informasjon i stengeprosessen fra en skyldner blir informert om at stengning vil bli foretatt til anlegget faktisk er stengt, eventuelt rettslige skritt blir gjennomført.

Bruk:
Vedkommende som skal produsere stengelister og/eller utføre stenging vil kunne gjøre dette direkte fra Sergels online løsning. Her kan man velge ut kunder og sortere ut i fra et antall forskjellige kriterier, deriblant anleggsnr., postnr., beløp, scoring etc.

Kunder som oppfyller søkekriteriet legges deretter inn i stengelisten. Dersom oppgjør eller annen avtale som skal stoppe eller utsette stengeprosessen ikke har skjedd før tidspunkt for stenging, kan vedkommende som skal stenge anlegget ta ut sin egen stengeliste på sin mobiltelefon, IPad eller mini PC ute hos kunde. Følgende to alternativer registreres så direkte fra f.eks Ipad:
• Anlegget er stengt, målerstand og hvordan stengning har skjedd.
• Anlegget er forsøkt stengt, med et notat om hvorfor man ikke fikk stengt.

Informasjonflyten skjer i realtid hvilket betyr at både fagsystemet til Sergel og energiselskapet alltid vil være oppdatert med korrekt status på anlegg og kunde.

Rettslig prosess:
For å effektivisere og ha full kontroll på hele stengeprosessen kan man direkte fra løsningen varsle om tvangsstenging og videre sende begjæring til Tingretten.


« Tilbake