Sergel Norge ble Miljøsertifisert januar 2014

10-01-14 12:14

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter, og offentlige virksomheter. Stiftelsen Miljøfyrtårn tar for seg alle prosessene i virksomheten som påvirker arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Eksempler på ting vi har gått gjennom er minimering av søppel, avfallhåndtering, totalt energiforbruk og et bevisst holdningsskapende arbeid for både kunder og ansatte. Vi er stolte av å være et miljøfyrtårn og anbefaler alle bedrifter å gjøre sin virksomhet godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering.

Les mer om Miljøfyrtårnsertifisering her  http://www.miljofyrtarn.no/


« Tilbake