Porteføljekjøp

Porteføljekjøp

Ikke alle gamle fordringer har null i verdi. Et salg av fordringene kan være lønnsomt for din bedrift.

Porteføljekjøp

De fleste kundereskontroer inneholder en eller annen form for avskrevne kundefordringer. I de fleste tilfeller kan disse fordringene ha en verdi . Sergel hjelper deg å vurdere fordringene, og kan tilby en kjøpesum tilsvarende en prosentsats av kapitalverdien mot at vi overtar fordringen. Prosentsatsen vil variere stort avhengig av fordringens verdi. Verdien settes utifra resultatet av de analyser vi gjør på porteføljen.

Hvor i innfordringsprosessen du ønsker å selge dine fordringer bestemmer du.  Sergel kan kjøpe fordringen allerede ved forfall på første faktura.