Personvern og digital utvikling i fokus

27-09-17 07:45

 

 • ­Fortsatt vekst i verdensøkonomien

 • Slik blir du klar til ny personvernlov

 • Digital inkasso

 • Sergel BI for intelligente rapporter

 

– Det er god vind i Europas økonomiske seil, bortsett fra Storbritannia som er litt ute av kurs på grunn av Brexit, fortalte Marit Øvre-Johnsen, valutaanalytiker i DnB.

– Vi har den høyeste makroskår siden 2006, og det er nesten litt overraskende at det går så godt med verdensøkonomien. Prognosene for 2017 var mer dystre enn det vi nå opplever, men med stabile valg i Nederland og Frankrike bak oss, samt at Donald Trump ikke får gjennomføre alle endringer han spådde, så ser vi optimisme i markedet.

DnB mener den økonomiske pilen vil fortsette oppover, med vekst i fastlandsindustrien, en antatt nedgang i bygg- og anleggsnæringen og stabilisering av oljeprisene til et noe høyere nivå enn dagens.

 

Digitalt i front

Også administrerende direktør Sven Ingebretsen i Sergel er fornøyd med resultatene, når tredje kvartal nå avsluttes. Nye, store kunder og innovative betalingsløsninger sørger for stor aktivitet, og spesielt Vipps er tatt godt i mot av skyldnere og kunder. Sergel lanserte som de første i Norge løsningen i februar, og antallet transaksjoner er sterkt økende.

 

Forberedt på personvernlov

Økt digital aktivitet har vært grunnlaget for den nye personvernloven, som trer i kraft 25. mai 2018. Eline Hvitsten, advokat i Steenstrup og Stordrange, oppfordret til å forberede innføringen allerede nå, det er kun 169 arbeidsdager til loven trer i kraft.

Hvitsten hadde følgende råd for å imøtekomme loven:

 • Sett personvern på dagsorden, og sørg for fokus i organisasjonen
 • Skaff oversikt over kilder
 • Få kontroll på dagens personopplysningslov
 • Søk råd hos fagpersoner
 • Engasjer personvernombud
 • Start kartleggingsfasen
 • GAP-analyse: Dagens tilstand målt mot fremtidens krav
 • Prosjektplan basert på GAP-analyse

 

Papirløs inkasso

Digitale løsninger var også fokus i advokat Tone Thomassens innlegg om papirløs inkassobehandling. Loven gir få føringer, og Thomassen antar at rettspraksis vil sette standarder. I dag forholder vi oss til at loven nå er teknologinøytral, med endret ordlyd fra ”Skriftlig på papir” til ”Skriftlig”. Dessuten skal varsel ha blitt sendt på ”Betryggende måte”.

Thomassen tolker dette til at et inkassovarsel for eksempel kan sendes til en e-postadresse der avsender vet at det nylig har vært korrespondanse med mottaker. Advokaten understreker at det er strenge krav til at varsel skal være betryggende sendt, ved tvil – send brev.

Tone Thomassen varslet også om at Finanstilsynet i disse dager har mottatt en forespørsel fra Justisdepartementet om ny inkassolov, og det er å anta at dette arbeidet allerede er langt på vei.

 

Nytt rapportsystem fra Sergel

Både Sven Ingebretsen og Nikolai Hansen, dataanalytiker i Sergel, informerte seminardeltakerne om at Sergel er godt rustet til videre utvikling, både de lovpålagte og digitale. It-løsningene justeres løpende, og det er blitt enda enklere å betale med Sergel Link og Sergel Vipps.

I høst lanseres også Sergel BI (Power BI), som gir kundene både dyptgående innsikt og raske og presise rapporter som kan grupperes på perioder og segmenter.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å få tilsendt presentasjonene fra seminaret.


« Tilbake