Sergel Group

Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av det internasjonale TeliaSonera konsernet, et av Europas største telekomselskaper med virksomhet i 17 land og over 26 000 ansatte

Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum. Sergel Group er heleid av det internasjonale TeliaSonera konsernet, et av Europas største telekomselskaper med virksomhet i 17 land og over 26 000 ansatte
Sergel Group har i dag kontorer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lithauaen og Latvia . Selskapet har ca. 368 ansatte og omsatte i 2014 for ca. 757 MNOK.
Sergel Norge har 80 ansatte og omsatte i 2014 for ca 117 MNOK