Nytt fra Namsmannen

10-10-16 12:02

Usman Riaz, Seniorrådgiver, Namsfogden i Oslo, med foredraget «Nytt fra Namsmannen»

Usman Riaz, Seniorrådgiver, Namsfogden i Oslo, med foredraget «Nytt fra Namsmannen»
Mens Usman Riaz sitt foredrag på Sergel-dagen 2013 omhandlet namsmannens oppgaver, blant annet utleggsforretninger og tvangsrealisasjon; med særlig fokus på utleggsforretninger, tok han oss denne gangen gjennom utviklingen fra den gang til nå.

I dag: •Hvordan vurderer og arbeider namsmannen. •Hvordan kan vi samarbeide bedre. •Utviklingen på 7-2 f sakene. •ELSA. •Nye viktige rettsavgjørelser. •Statistikk og trender.

Det var interessant å få en gjennomgang av namsmannens arbeidsmåte/metodikk, fra vilkår for tvangsfullbyrdelse, gjennom undersøkelser, osv., til saken avholdes, med bakgrunn i funn. Antall skyldnere med mer enn 3 saker i 2015: 21 252.

Avslutning/oppsummering: •Samarbeid gir resultater. •ELSA –flere bør følge Sergel. •7-2 f er blitt et foretrukket tvangsgrunnlag. •Både 7-2 f og alminnelige utlegg øker. •Statistikk er et viktig hjelpemiddel.

Les hele artikkelen her: http://creditnews.no/News.php?recordID=8344


« Tilbake