Nytt fra 1. januar 2017 – nøkkelsatser for salærer og gebyrer

06-01-17 13:36

Følgende satser gjelder fra 01.01.2017:
• Forsinkelsesrenten opprettholdes på 8,5%
• Inkassosatsen endres fra 670 til 700 kroner, dvs at purregebyret øker til 70 kroner
• Rettsgebyret endres fra 1025 til 1049 kroner.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/


« Tilbake