Nyhetsarkiv


Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2016

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2016

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2016. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. gjeldende fra 01.07.16  den var pr. 01.01.16 på 8,75% – Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette...

Les mer
Sergel skifter eier

Sergel skifter eier

2016-06-21: Sergel skifter eier til Marginalen AB. Nyheten om salg av Sergel til Marginalen AB ble i dag annonsert. Avtalen ble undertegnet 20/6 – 16, og er basert på et fortsatt godt samarbeid mellom Sergel og Telia Company. Transaksjonen er betinget av relevante regulatoriske godkjennelser. Gjennomføring er forventet å finne sted i...

Les mer
Forsinkelsesrente og Purregebyr endres 01.01.2016

Forsinkelsesrente og Purregebyr endres 01.01.2016

Følgende satser gjelder fra 01.01.2016

Les mer
Har redusert utestående fordringer

Har redusert utestående fordringer

Skagerak Energi som har mer enn 186 000 kunder i Vestfold og Grenland, har valgt å sette bort innfordring av ubetalte regninger.

Les mer