Overvåk

Overvåk

Overvåk av pengekrav – de fleste ønsker å gjøre opp for seg

Overvåk
For utsiktsløse, avskrevne fordringer tilbyr vi en effektiv overvåkningstjeneste av din portefølje.  Tjenesten bygger på en jevnlig vurdering av dine fordringer,  en nær dialog med berørte myndigheter og en effektiv bearbeiding av debitor.

Vårt utgangspunkt er at alle vil gjøre opp for seg, og i dialog med din kunde analyserer vi betalingsdyktigheten og kommer frem til et resultat som skal være lønnsom for alle parter.