Lover og regler

Lover og regler

Ikke alle krav er like enkle å forholde seg til og til tider må en juridisk vurdering av kravet gjøres.

Lover og regler

Sergel har en egen juridisk avdeling som kan bistå ved tyngre faglige problemstillinger innenfor pengekrav og tilstøtende rettsområder. Tjenesten omfatter rådgivning, kurs og juridiske vurderinger relatert til enkeltsaker.

Juridiske tjenester har vist seg å være en nødvendighet i mange kunderelasjoner, med blant annet forebyggende informasjon eller løsning rundt tvistesaker.