Inkassoprosessen

Inkassoprosessen

Sergel tilbyr deg en rask og effektiv inkassoprosess hvor kundegjenvinning står i fokus.

Selve innfordringsprosessen starter allerede når salget er gjort og kontrakten skrevet.  I de aller fleste tilfeller gjør kunden din opp for seg ved å betale utsendte faktura, men i noen tilfeller må man som kjent purre på kundene.  Det kan være flere grunner til at en faktura ikke blir betalt og som oftest skyldes det en forglemmelse eller at fakturaen har kommet på avveie. I slike tilfeller vil din kunde betale så snart en purring foreligger, men i noen tilfeller nå kravet sendes til inkasso for videre inndrivelse.  Sergel er spesialister på hele innfordringsprosessen fra en første faktura sendes til den er betalt.  Vi kan når som helst i innfordringsprosessen overta dine fordringer.

Vårt mål er å minimere risikoen for tap av våre kunders kunder og maksimere forutsetningene for omgående betaling. Vi ønsker å få kunden til å prioritere nettopp din fordring.  For å få til dette betyr det at vi må være i forkant gjennom å forstå din virksomhet og din kundegruppe. Denne innsikten bygges gjennom personlig oppfølging av deg og dine kunder, i tillegg til at vi benytter treffsikre scoremodeller for å jobbe mest mulig effektivt mot de av dine kunder som trenger råd om hvordan de skal få betalt nettopp din fordring.

Din faste kundebehandler eller ditt faste kundebehandlerteam jobber for deg og dine saker. Deres kompetanse og innsikt i dine saker sikrer deg en svært effektiv og profesjonell oppfølging mot dine kunder.