Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2016

04-07-16 08:26

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2016.
Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. gjeldende fra 01.07.16  den var pr. 01.01.16 på 8,75%

– Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.
Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet


« Tilbake