Forsinkelsesrente og Purregebyr endres 01.01.2016

04-01-16 12:56

Følgende satser gjelder fra 01.01.2016

Følgende satser gjelder fra 01.01.2016:
• Forsinkelsesrenten endres til 8.75%.
• Inkassosatsen endres fra 650 til 670 kroner den 01.01.2016, dvs at purregebyret øker til 67,- kroner.
• Rettsgebyret endres fra 860 til kr 1025,-

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-12-15-1682

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/forsinkelsesrente-/id429404/


« Tilbake