Din sak er vår sak

09-04-13 11:14

Når fakturaen ikke blir betalt og misligholdet ser ut til å være nært forstående, handler det vel så mye om å etablere den gode dialogen som å ha gode rutiner. Den gode dialogen handler om å finne løsninger som ivaretar våre kunders interesser og setter skyldner i stand til å betale utestående.

For å sikre en best mulig oppfølging av våre kunders utestående benytter vi faste saksbehandlere eller team som jobber for deg og din portefølje.  Skal vi gjøre en god jobb i forbindelse med innfordring mener vi det er viktig at våre kundebehandlere har resultatansvar og eierskap til sine porteføljer.  Det er avgjørende at våre kundebehandlere forstår din bedrift, dine tjenester og ikke minst dine kunder.  Den gode kundebehandlingen skal ikke stoppe selv om din kunde har fått betalingsproblemer.  En kundebehandler i Sergel blir motivert av tre elementer i inkassoprosessen; løsningsgrad – kundetilfredshet og kundegjenvinning av dine kunder.  Når det er samspill mellom disse tre elementer, da mener vi å ha lykkes i vårt arbeid.


« Tilbake